Önümler

Biz hakda

Ningbo Xindeng

Mehaniki möhürler, Ltd.

Ningbo Xindeng Mechanical Seals Co., Ltd. Mehaniki möhürleriň ýöriteleşdirilen öndürijisi we eksportçysydyr.

Mehaniki möhürleri dizaýn edýäris we öndürýäris, 18 ýyldan gowrak tejribe toplap, 2002-nji ýyldan bäri, Xindeng Seals nasoslar, mikserler we agitatorlar üçin Hytaýda mehaniki möhürleri öndüriji bolup durýar.

Önümimiziň hilini kepillendirmek üçin gowy çig mal saýlaýarys we ähli komponentler üçin iň häzirki zaman önümçilik prosesini alýarys. Dürli material kombinasiýalary we möhür dizaýnlary, suwy bejermek, azyk we içgi, nebit, himiýa, elektrik stansiýasy, pulpa we kagyz, çap we boýag, derman, awtoulag, deňiz we ş.m. ýaly dürli pudaklara hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.

company02

“Xindeng möhürleri” “Elastomer Bellow” mehaniki möhüri, “O-ring” itekleýji mehaniki möhür, “Metal Bellow” mehaniki möhüri, “PTFE Bellow” mehaniki möhüri we “OEM Pump” mehaniki möhüri (Grundfos nasos möhüri, APV nasos möhüri, Alfa Laval nasos möhüri)

Şu ýere basyň >>

Ningbo xindeng Mechanical Seals Co., Ltd dürli nasoslar, kompressorlar, agitatorlar, reaktorlar we mikserler we ş.m. üçin mehaniki möhürleri öndürýänleriň biridir. Halkara ülňülerine laýyklykda mehaniki möhürleri dizaýn edýäris we öndürýäris, şeýle hem önümler kompýuterleşdirilen görnüşde öndürilýär. ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin enjamlar.

18 ýyldan gowrak tejribe

Gowy çig mal saýlaýarys

Habarlara çalt jogap bermek

246

“Xindeng Seals” diňe bir hil we baha boýunça däl, eýsem hyzmatymyz bilen müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmaga bagyşlanýar. Müşderileriň ähli islegleri satuw işgärlerimiz ýa-da tehniklerimiz tarapyndan derrew kabul ediler we jogap berler.

Mehaniki möhürlerimiz Amerikada, Russiýada, günorta-gündogar Aziýada, Orta Aziýada we ş.m. meşhurdyr, müşderilerimiz bäsdeşlik bahasymyzdan, ýokary hilimizden kanagatlanýarlar.

Kompaniýamyzyň maksady, gymmatly müşderilerimize iň ýokary hilli we iň gowy hyzmatlary bermek.

Ningbo xindeng Mechanical Seals Co., Ltd dürli nasoslar, kompressorlar, agitatorlar, reaktorlar we mikserler we ş.m. üçin mehaniki möhürleri öndürýänleriň biridir. Halkara ülňülerine laýyklykda mehaniki möhürleri dizaýn edýäris we öndürýäris, şeýle hem önümler kompýuterleşdirilen görnüşde öndürilýär. ýalňyşlyklardan gaça durmak üçin enjamlar.

Soraglaryňyza hoş geldiňiz we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň ýa-da www.xindengseal.com web sahypamyza girmegiňizi haýyş edýäris